Kontakt

EFIBA s.r.o
Kopčianska 15
851 01 Bratislava – mestská časť
Petržalka

Martin Sinčák
tel.: +421 903 477167
e-mail: martin.sincak@efiba.sk

Fakturačné údaje

IČO 51 44 783
DIČ: 2120718985
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
Vložka č. 126922/B

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0051 4257 7174

Odoberať newsletter

Odoberať
efiba
footer logo