O nás

O nás

Organizujeme obsahovo unikátne konferencie a semináre odborného vzdelávania SIBAF® pre poisťovacích maklérov pôsobiacich v odvetví neživotného poistenia, najmä v oblasti podnikateľských a priemyselných rizík.

Našim cieľom je prinášať odborný program v takej forme, aby účastníci odchádzali vždy s množstvom praktických informácií k témam, ktoré zvyšujú odbornosť poisťovacích maklérov.

Účastníci podujatí nie sú pasívnymi divákmi a poslucháčmi, naopak, zapájajú sa do diania, majú možnosť diskutovať, pýtať sa a konfrontovať svoje skúsenosti. Nemenej dôležitým cieľom je poskytovať priestor pre osobný networking odborníkov aktívnych v segmente poisťovníctva na Slovensku.

Účastníci sú súčasťou odborného vzdelávania, ktorého hlavnými atribútmi sú aktuálnosť v čase, odbornosť tém postavená na profesionalite prednášajúcich a názornosť, ktorá je pri edukácii kľúčová. Vďaka uvedeným princípom sa prezentované informácie a skúsenosti lepšie chápu a využívajú v praxi.

Spoločnosť EFIBA riadia Oliver Borko a Martin Sinčák. Ich skúsenosti vychádzajú z viac ako dekády organizáciie a realizácie vzdelávacích podujatí určených pre poisťovacích maklérov SIBAF®, ktoré sa na našom trhu etablovali ako vyhľadávané a pozitívne hodnotené edukačné podujatia.

Odoberať newsletter

Odoberať
efiba
footer logo